Bosna a Hercegovina
Bosna a Hercegovina je oblast, kde lze až zpátky do neolitu sledovat trvalé lidské osídlení, v průběhu byla obývána několika Illyrskámi a keltskými civilizacemi. Kulturně, politicky a společensky má země jednu z nejbohatších historií v regionu, nejprve byla osídlena slovanským národy ,které obývají oblast dodnes od 6. až 9. století našeho letopočtu. Ti pak založily na počátku 12. století při příjezdu a sbližování národů, kteří se sami nazývali dobri Bošnjani ("dobří Bosňáci"), první nezávislý bán v regionu, známý jako Bosenský Bán. Bán se ve 14. století změnil na Bosenské království. Poté byla připojena do Osmanské říše, pod jejíž nadvládou byla od poloviny 15. až do konce 19. století. Osmanská říše přinesla do regionu islám a změnila mnoho kulturních a sociálních postojů. Území bylo následně zabráno Rakousko-uherskou monarchií, která tu vládla až do první světové války. V meziválečném období byla Bosna součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců a po druhé světové válce byl zemi udělen status suverénní republiky v nově vytvořené Jugoslávské federaci. Po rozpuštění Socialistické federativní republiky Jugoslávie země v roce 1992 vyhlásila nezávislost, který byla následována bosenskou válkou, která trvala až do konce roku 1995.

Krásná moře a milí lidé vás čekají na každém kroku v tomto rájí pro odpočinet i pro potápění v nejčistších mořích, která můžete v Evropě navštívit. Tak nečekejte a hurá do Bosny a Hercegoviny.